ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΦΑΙΗ ΤΖΩΡΑ ΜΩΡΑΚΗ - ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ ΞΕΝΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Νομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας

με προσωπική, εξειδικευμένη προσέγγιση.


Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες νομικής υποστήριξης (δικαστική αλλά και εξώδικη - συμβουλευτική) σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.


Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες για όλο το φάσμα του :

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά -

Νόμος Κατσέλη- Διαφορές με Τράπεζες
---
 Παρέχουμε εξειδικευμένες και πλήρεις νομικές υπηρεσίες, σε εξωδικαστικό και δικαστικό επίπεδο, έναντι πάσης φύσεως διαφορών με πιστωτικά ιδρύματα.

Διοικητικές Διαφορές

---
Αναλαμβάνουμε την αποτελεσματική προστασία σας από λάθε πράξη ή παράλειψη του Κράτους εις βάρος σας.

Εμπορικό Δίκαιο

---

Πλήρης νομική κάλυψη της επιχειρήσεως σας, για όλα τα θέματα του εμπορικού δικαίου (εταιρείες, αθέμιτος ανταγωνισμός, είσπραξη απαιτήσεων, φορολογικά κ.λ.π.).

Ακίνητα-Μισθώσεις-Κτηματολόγιο

Συμβουτευτείτε μας για τις περιουσιακές σας διαφορές και την τακτοποίηση ακινήτων.
Περισσότερα