Ασφαλιστικό - Συνταξιοδοτικό Δίκαιο

Προσθέστε υπότιτλο εδώ

Ασφαλιστικό - Συνταξιοδοτικό Δίκαιο

Οι ανατροπές των τελευταίων ετών στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης (περικοπές συντάξεων, αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, των ετών ασφάλισης κ.λπ) κάνουν τη συνδρομή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Το γραφείο μας αναλαμβάνει:

  • Στο στάδιο της προ-συνταξιοδότησης την υπεύθυνη ενημέρωση και νομική συμβουλευτική ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής σας, για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων (δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών, μισθωτών, ελευθέρων επαγγελματιών, εργαζομένων στα ΜΜΕ, αγροτών κ.λπ) και για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (ΔΗΜΟΣΙΟ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΝ, ΝΑΤ, ΟΓΑ κλπ).

  • Τη διεκπεραίωση, παρακολούθηση και επίσπευση της συνταξιοδοτικής σας υπόθεσης.

  • Την άσκηση ενστάσεων, προσφυγών και κάθε είδους ενδίκων μέσων ενώπιον των αρμόδιων Επιτροπών και Διοικητικών Δικαστηρίων για την επίλυση οποιασδήποτε κοινωνικοασφαλιστικής διαφοράς.

    • Για τους ήδη συνταξιούχους, τη διεκδίκηση των ποσών που έχουν περικοπεί από τις συντάξιμες αποδοχές σας, στο πλαίσιο των μνημονίων.