Κληρονομικό Δίκαιο

Προσθέστε υπότιτλο εδώ

Αναλαμβάνουμε τον χειρισμό τόσο υποθέσεων που αφορούν την κατοχύρωση και διασφάλιση κληρονομικών δικαιωμάτων όσο και διαφορών που προκύπτουν από ανώμαλη εξέλιξη στην κληρονομική διαδοχή. Ενδεικτικά:

  • Αναγνώριση και κήρυξη διαθήκης ως κυρίας.

  • Έκδοση κληρονομητηρίου.

  • Αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιών.

  • Φορολογία κληρονομιών.

  • Αγωγές περί κλήρου, αμφισβήτησης διαθηκών, προσβολής νόμιμης μοίρας, συνεισφοράς.

Επειδή συχνά ανακύπτουν στον κλάδο του κληρονομικού δικαίου διαφορές με στοιχεία αλλοδαπότητας (π.χ. γάμοι μεταξύ ατόμων διαφορετικής εθνικότητας, κληρονομιαία περιουσία στο εξωτερικό κ.λπ.), θα σας συμβουλεύσουμε άμεσα και έγκυρα για τα παραπάνω ζητήματα και, εφόσον χρειαστεί, θα αναλάβουμε για λογαριασμό σας την διεκπεραίωση των σχετικών ζητημάτων.