Οικογενειακό Δίκαιο

Προσθέστε υπότιτλο εδώ

Αντιμετωπίζουμε τις οικογενειακές διαφορές με διακριτικότητα και ευαισθησία και τις χειριζόμαστε με στόχο την κατά το δυνατό συμβιβαστική εξομάλυνση των οικογενειακών σχέσεων. Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε:

  • Την έκδοση συναινετικού διαζυγίων και διαζυγίων κατ' αντιδικία.

  • Αγωγές διατροφής τέκνων και διατροφής συζύγων.

  • Τη ρύθμιση της επιμέλειας και επικοινωνίας μεταξύ γονέων και τέκνων.

  • Τη ρύθμιση της οικογενειακής στέγης μετά το διαζύγιο.

  • Αγωγές ακύρωσης γάμου.

  • Αγωγές αναγνώρισης και προσβολής της πατρότητας τέκνου.

  • Αγωγές σχετικές με αξιώσεις συμμετοχής στα αποκτήματα κατά τη διάρκεια του γάμου.

  • Αιτήσεις υιοθεσίας.

  • Αιτήσεις δικαστικής συμπαράστασης λόγω ψυχικής ασθένειας ή διανοητικής, ψυχικής και σωματικής αναπηρίας.

  • Προσύμφωνα γάμου και σύμφωνα συμβίωσης.