Ποινικό Δίκαιο - Φορολογικά Αδικήματα

Προσθέστε υπότιτλο εδώ

Οι υποθέσεις που αφορούν σε οικονομικά εγκλήματα (όπως απάτη, υπεξαίρεση, φορολογικά αδικήματα κ.λπ.), διαθέτουν ουσιωδώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από το «κοινό ποινικό έγκλημα». Το γραφείο μας, έχοντας εξειδικευθεί στις ιδιαιτερότητες των οικονομικών εγκλημάτων. διαχειρίζεται τις σχετικές υποθέσεις αποτελεσματικά και με απόλυτη διακριτικότητα.

Ιδιαιτέρως ασχολούμαστε με το δίκαιο εκτελέσεως ποινών και την εκπροσώπηση φυσικών πρόσωπων, στα οποία έχουν επιβληθεί ποινές στερητικές της ελευθερίας και έχουν εξαντληθεί τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα. Στις περιπτώσεις αυτές η ποινική δικονομία προβλέπει μα σειρά από διαδικασίες, όπως αναστολή ή διακοπή εκτέλεσης ποινής, συγχώνευση ή / και δοσοποίηση επιβληθείσας χρηματικής ή μετατραπείσας στερητικής της ελευθερίας ποινής, απόλυση κρατουμένων υπό όρους κ.λπ.