ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

Το γραφείο μας διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και ειδικότερα δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών καθώς επίσης ειδικών επιστημόνων, όπως δικαστικών γραφολόγων, τοπογράφων-μηχανικών, τεχνικών συμβούλων κ.λ.π. με τους οποίους συνεργαζόμαστε, εφόσον χρειαστεί, για την διεκπεραίωση της υπόθεσής σας αλλά και για την λήψη εξειδικευμένης συμβουλής, σε κάθε ζήτημα που τυχόν ανακύψει, κατά τον χειρισμό μιάς υπόθεσης, που απαιτεί εξειδικευμένες επιστημονικές ή τεχνικές γνώσεις.