Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Νόμος Κατσέλη / Διαφορές με Τράπεζες

Οι δανειολήπτες έχουν στη διάθεσή τους ένα ολόκληρο νομικό οπλοστάσιο προκειμένου να αμυνθούν και να ρυθμίσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις.

 • Οι βασικές επιλογές είναι οι εξής:

 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Ν. 3869/2010, γνωστός ως «Νόμος Κατσέλη»),

 • Εξωδικαστική ρύθμιση δανείων με τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών,

 • Ανακοπή / αναστολή διαταγών πληρωμής.

 • Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν και το Ν. 4307/2014 («Κόκκινα δάνεια»). Οι βασικές επιλογές τους διαμορφώνονται ως εξής:

 • Ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων και επαγγελματιών (Ν. 4307/2014),

 • Εξυγίανση επιχειρήσεων, άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα,

 • Ανακοπή / αναστολή διαταγών πληρωμής.

Εφόσον κάποιος οφειλέτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, μπορεί να λάβει χώρα η ρύθμιση των οφειλών του σε εξωδικαστικό - διαπραγματευτικό επίπεδο με τις Τράπεζες, ή η προσφυγή του σε άλλες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση ο οφειλέτης για την αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων και κινδύνων της περιουσίας του, προτού προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ή λύση, θα πρέπει να συμβουλευτεί ένα ειδικό.

Το δικηγορικό γραφείο μας μπορεί είτε να παρέχει τις απαραίτητες συμβουλές και κατευθύνσεις, είτε να αναλάβει εξ ολοκλήρου τη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών σας με τον ενδεδειγμένο για την περίπτωσή σας τρόπο. Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε:

 • Δανειακές συμβάσεις και ρυθμίσεις οφειλών / διακανονισμούς με πιστωτικά ιδρύματα,

 • Διαγραφή πανωτοκίων,

 • Αγωγές αποζημίωσης κατά τραπεζών,

 • Αγωγές για παράνομες χρεώσεις,

 • Έκδοση και ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής,

 • Αρωγή κατά την αναγκαστική εκτέλεση (ανακοπή και αίτηση αναστολής εκτέλεσης, άρση και ανατροπή κατάσχεσης, αναβολή, αναστολή και διόρθωση προγράμματος πλειστηριασμού κλπ).